Značky a pásky na podlahu

Značky a pásky na podlahu

Dalším krokem Visual Managementu je označení a vizualizace pracovních ploch, komunikačních cest, míst pro palety, stroje apod. Vizualizace pracovních prostorů zahrnuje jak jejich označení na podlaze, tak i označení na dalších viditelných místech.

Desky "stínů" - obrysy předmětů

Desky

Desky stínů jsou jedním ze základních nástrojů používaných v ramci 5s. Jasně označují místo daného předmětu a usnadňují jeho vrácení na správné místo. Jsou nástrojem standardizace, ale především prosazují sebekázeň, protože prázdný stín hned naznačuje, co chybí. K dispozici ve více barvách pro umožnění barevného kódování.